Cennik

cena za stronę rozliczeniową

(1800 znaków ze spacjami)

Fr Pl

35

(brutto)

PL FR

35

(brutto)

Nie pobieramy dopłat za

  • tryb ekspresowy,
  • tłumaczenie tekstów w formatach nieedytowalnych (np. PDF lub JPG),
  • tłumaczenie tekstów napisanych odręcznie.

1800 znaków

W przeciwieństwie do wielu biur tłumaczeń, w serwisie Francuski Łącznik strona rozliczeniowa  zawiera 1800 znaków ze spacjami (a nie typowe 1500 znaków). Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie dla klienta.

Cena tłumaczenia zaokrąglana jest do pierwszego miejsca po przecinku.