Strona główna

29apr

Tłumacz to rodzaj kucharza...

Tłumacz to rodzaj kucharza...

"Do inwentarza metafor służących do nazywania pracy tłumacza – i podkreślania różnych jej aspektów – dodajmy tu kolejną: tłumacz to kucharz."

(…) Jeśli zaś użyć przenośnie słowa potrawa – jako „potrawa”, czy – jak to się utrwaliło w polszczyźnie – „strawa duchowa”, to i słowo kucharz nabierze nowych znaczeń i rozciągnie się na wszystkich tych, którzy innym gotują pokarmy duchowe. Wśród tych „duchowych” kucharzy znajduje się i tłumacz. Ale kucharz z niego szczególny: jego rolą jest przysposobienie dla biesiadników potraw z dalekiego świata, obcych; wykorzystanie w nich nowych, nieznanych, specjalnie sprowadzonych składników (jak to robią kuchmistrzowie w najlepszych „egzotycznych” restauracjach), ale też – jeśli nie można inaczej – zastąpienie ich produktami swojskimi, które – użyte w nowym przepisie – odsłonią ukryte smaki; wreszcie – czasem – odnowienie tradycyjnych potraw czy to przez zastosowanie nowych składników, czy też zmianę sposobu użycia starych i dobrze znanych.

„Kuchnia Tłumacza”
Elżbieta Skibińska
Wydawnictwo Universitas

Kategorie: lektury, cytaty

Tagi: tłumaczenie, tłumacz